Vijftien jongeren uit stadsdeel Zuid en Nieuw West die extra behoefte hebben aan een stabiele woonplek kunnen nu ook wonen op Startblok Riekerhaven.  Kamers met Kansen coacht de jongeren om op individueel en groepsniveau zelfstandig te kunnen wonen.

 

Steuntje in de rug
Marijn van Ballegooijen, bestuurder stadsdeel Zuid:” Het Woon-Leer-Werktraject is bedoeld voor jongeren die geen vast woonadres hebben of een moeilijke thuissituatie. Met dit project geven wij hen een steuntje in de rug in de vorm van een kamer en coaching met als einddoel betaal werk, vaak voorafgaand door een opleiding”.
 

Eigen verantwoordelijkheid

De jongeren leren in het project zelf verantwoordelijk te zijn voor hun persoonlijke ontwikkeling en het zelfstandig wonen. Door het inzetten van Peer-to-Peer coaching ondersteunen en leren de jongeren van elkaar.  De vijftien jongeren worden verder uitgedaagd in hun ontwikkeling door het bredere woonproject Startblok Riekerhaven. Ze maken hier vanzelfsprekend deel vanuit en wonen verspreid over de woongroepen. Jonge bewoners van het Startblok beheren met elkaar de woningen en het terrein, organiseren volop activiteiten en bouwen een netwerk op.


Anderhalf jaar

Het traject van Kamers met Kansen duurt maximaal anderhalf jaar. Vanaf  het begin worden de jongeren geactiveerd om de juiste stappen te zetten richting volledige zelfredzaamheid en zelfstandig wonen. Naast coaching en het volgen van trainingen is het uitvoeren van vrijwilligerswerk op het Startblok een eis om deel te mogen nemen aan dit project.

Deel dit artikel: