“In een verbeterproject zorgen we bijvoorbeeld voor betere isolatie en ventilatie en maken we de woningen weer van deze tijd. Ik was bijvoorbeeld betrokken bij het groot onderhoud aan 145 woningen in de Anton Waldorpstraat en omgeving. De gebouwen zijn volledig geïsoleerd en er zijn nieuwe kozijnen met warmte-isolerend glas. Ook heeft iedere woning nu CO2-gestuurde mechanische ventilatie om de schimmelklachten tegen te gaan. Dat gaat dus een flinke stap verder dan het onderhoud dat we normaal gesproken uitvoeren.”

 

Bewonerscommissie

“Bij zo’n een verbeterproject heb ik veel te maken met de bewonerscommissie. We bespreken de plannen voor het woongebouw en het sociaal plan voor de bewoners. Daarin staat of zij in de woning kunnen blijven en of ze een vergoeding krijgen. Ik heb al met heel wat mensen uit bewonerscommissies te maken gehad. Bijvoorbeeld met Henk Geurtsen van de Anton Waldorpstraat. Hij is al wat ouder en voor hem hoefde de renovatie niet zo nodig. Toch bleef hij betrokken. ‘Ik doe het voor het collectief’, zei hij. Dat vind ik wel bijzonder.”

 

Mijlpalen

“We doen zo’n verbeterproject met een heel team. Als projectontwikkelaar ben ik vooral actief in het voortraject. Dat kan best lang duren. Het gaat om heel veel geld en renovatie is ingrijpend, dus de besluitvorming moet zorgvuldig zijn. We betrekken daarbij ook externe deskundigen zoals een architect, een constructeur en een installateur. Als het plan voor groot onderhoud rond is, vragen we alle bewoners om instemming. Alleen als minstens 70% van de bewoners het ermee eens is, gaat het project door. Ook help ik om de afspraken met de aannemer goed vast te leggen. Dat zijn allemaal mijlpalen bij de voorbereiding.”

 

Duurzaamheid

“Verbeterprojecten leiden tot energiebesparing en dat merken de bewoners in hun portemonnee. Door betere isolatie gaat er minder warmte verloren. Ook plaatsen we steeds vaker zonnepanelen op het dak. Op de daken van de gebouwen aan de Anton Waldorpstraat liggen nu ruim 300 panelen. De komende jaren gaat Lieven de Key nog veel meer zonnepanelen plaatsen, want dat zijn op dit moment de belangrijkste bronnen voor het opwekken van duurzame energie in de stad.”

 

Voldoening

“Ik werk nu drie jaar bij Lieven de Key. Hiervoor werkte ik bij een commerciële ontwikkelaar en je merkt dat een corporatie er heel anders instaat. Het gaat niet om de winst, maar om de maatschappelijke invulling. Het geeft écht voldoening als je een verbeterproject voor elkaar krijgt. De bewoners hebben een betere woning en zo’n pand kan weer jaren mee.”

Deel dit artikel: