Vijf typen woonstarters

Niet iedere woonstarter heeft dezelfde woonbehoeften. Waar de een wil wonen in een bruisende stadswijk, ziet de ander zichzelf liever in een rustige buitenwijk. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag waarin woonstarters verschillen in levenshouding en hoe dit zich vertaalt in het type woning dat ze zoeken en de plek waar ze graag willen wonen. Daarin zijn grofweg vijf verschillende typen woonstarters te onderscheiden die verschillen in sociale oriëntatie en locatie en woonfactoren.

 

De uitkomsten van het onderzoek zijn interessant om nieuwe woonconcepten te ontwikkelen en ze zeggen ook iets over de betrokkenheid van verschillende groepen jongeren bij de buurt. De Key past deze inzichten toe in hun woningbouw.

 

Wil je graag meer weten over het segmentatieonderzoek? Neem dan contact op met Barend via het e-mailadres barend.wind@dekey.nl.

Terugblik jaarcongres De Vernieuwde Stad

Stadspaper 5 van De Vernieuwde Stad geeft een terugblik op het jaarcongres met de verschillende thema’s en (deel)sessies.

 

Deel dit artikel: