Bewoners krijgen uitleg over de aanpassingen die gedaan zijn en hoe zij de woning nu het beste kunnen gebruiken. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat de nieuwe ventilatieroosters dag en nacht open blijven en dat er  niet geboord wordt in de extra isolerende wanden. Ook staan ze stil bij energiebesparing.

Beheerder Bonno in gesprek met bewoonster mevrouw Verburg
Beheerder Bonno in gesprek met bewoonster mevrouw Verburg

“Het is belangrijk dat bewoners weten waar ze op moeten letten”, zegt Bonno. “Als ze snappen en weten hoe de woning werkt, hebben ze er meer controle over, ervaren ze het beoogde effect sneller en kunnen ze ook ingrijpen als dat nodig is”. Bewoners krijgen een flyer met alle informatie en een LED lamp als stimulans om bewuster met energie om te gaan. De woningen zijn dan nu wel energiezuiniger,  wat er echt daadwerkelijk bespaard wordt aan energie en geld hangt af van hoe bewoners met hun energieverbruik omgaan.

Halverwege

In totaal bestaat het onderhoud Karel Klinkenbergstraat uit vier woonblokken. De eerste twee woonblokken zijn in 2016 opgeknapt. Vanaf circa maart 2017 staan de laatste twee woonblokken op de planning.

 

 

Deel dit artikel: