In deze woonruimten wonen studenten met een campuscontract, jongeren met een tijdelijk contract en statushouders. Alle bewoners moeten uiterlijk 31 oktober 2019 verhuisd zijn. Bewoners met een campuscontract, die nog voldoen aan de voorwaarden, krijgen vervangende woonruimte aangeboden van De Key.

Bewoners met een campuscontract, die niet meer studeren krijgen geen vervangende woonruimte en moeten uiterlijk 31 oktober 2019 hun woning verlaten. Ook bewoners met een tijdelijk huurcontract moeten op die datum verhuisd zijn, maar kunnen uiteraard ook eerder hun woning verlaten. Ook de statushouders verhuizen de komende maanden naar een andere woning. Zij krijgen daarbij begeleiding van de gemeente en Vluchtelingenwerk.

Door verhuizingen het komende half jaar kunnen woningen leeg komen. VPS Leegstandbeheer zorgt voor tijdelijke bewoning.

Nieuwbouw Weespertrekvaartbuurt

Op het terrein waar de containerwoningen nu staan komt straks nieuwbouw. De gemeente heeft De Key opgedragen om het terrein leeg op te leveren in 2020. We hebben tijd nodig om dit voor elkaar te krijgen, daarom is er voor gekozen om te stoppen met verhuur per 31 oktober 2019.

Bekijk hier de plannen van de gemeente voor het gebied Weespertrekvaartbuurt.

Deel dit artikel: