Er werd ons door Kassa gevraagd of wij ons statement wilden afgeven betreft het Aquinohof. Deze werd enkel op hun website gepubliceerd. Hieronder kun je lezen wat wij de redactie hebben gestuurd:

 

“Sinds de oplevering van het Aquinohof zijn er problemen met lekkages in het pand. We hebben meerdere reparaties aan het dak laten uitvoeren. Dit bleek niet afdoende. In samenwerking met een technisch adviesbureau hebben we het dak rigoureus aangepakt. Helaas bleek ook dit niet voldoende. Wij vinden dit ontzettend vervelend.

Komende maandag is er een afspraak gepland met de bewoner van 4 hoog die herhaaldelijk lekkageoverlast in zijn woning heeft. We zullen de situatie persoonlijk bespreken om te kijken hoe we hem tegemoet kunnen komen.

We zijn ons bewust van het feit dat de lekkageproblemen nog niet zijn opgelost. Komende week gaan we, samen met het technisch adviesbureau, door met het onderzoek om te bepalen welke stappen nodig zijn om tot een permanente oplossing te komen.”

Bewonerscontact

Het item in Kassa werd afgesloten met de boodschap dat Woonstichting De Key de afgelopen drie jaar geen contact heeft gehad met de bewoners van het Aquinohof. Deze uitspraak klopt niet. Woonstichting De Key heeft nauw contact onderhouden met de bewonerscommissie van het complex. Daarnaast is De Key langs geweest bij alle bewoners die lekkageproblemen hebben gemeld. Met de meneer van 4 hoog is intensief contact geweest.  Het aanbod om tussentijds de waterschade op te knappen werd afgeslagen, net als een vervangende woning.

Deel dit artikel: