De gemiddelde huurprijs bij De Key bedraagt € 474 per maand. Huurders betalen dus bijna 2,5 maandhuur om de kas van de minister van Financien te spekken.

Aan buitenlanders probeer ik wel eens uit te leggen dat sociale huurwoningen in Nederland extra worden belast. Belasting die niet geldt voor een huurwoning in vrije sector. Soms moet ik dat drie keer uitleggen en ter afsluiting mompel ik dan: Nee, er zijn geen andere landen waar sociale huurwoningen worden belast in plaats van gesubsidieerd.

WOZ-waarde

Dit jaar was er een extra verrassing; de verhuurdersheffing steeg met 20%. Waar komt dat vandaan? De heffing wordt berekend als een bepaald percentage van de WOZ-waarde. Dat rekenpercentage is door het kabinet met 10% verhoogd. Maar ook de WOZ-waarde steeg 10%. Opgeteld een explosieve stijging van 20% waarmee De Key wordt opgezadeld. Ik vermoed dat het nieuwe kabinet dit helemaal niet erg vindt.

Deel dit artikel: