De Key heeft een begroting voor maar liefst 10 jaar opgesteld. Die begroting geeft meer dan ooit inzicht in de koers van De Key. In onderstaande schema’s valt daarover het volgende te lezen:

Verkoop en nieuwbouw

aantallen woning de keyUit verkoop van woningen en bedrijfsruimten komt € 682 miljoen beschikbaar. Deze inkomsten worden weer geïnvesteerd in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen voor woonstarters. Die woningen worden gebouwd binnen of langs de ring A10 van Amsterdam. Per saldo stijgt het aantal zelfstandige sociale huurwoningen fors, met name in Amsterdam (+ 2550 woningen). Het aantal onzelfstandige woonruimtes blijft ongeveer gelijk.

Beheer en woningverbetering

€ 213 miljoen wordt geïnvesteerd in woningverbetering, waaronder energiebesparende maatregelen. Dit wordt betaald uit de € 323 miljoen aan  verhuurresultaten. De resterende € 110 miljoen gaat bijna geheel naar de bank om leningen voor onze woningen af te lossen.

Rente en huren

Totaal lost De Key voor bijna € 281 miljoen af aan leningen. Naast de miljoenen uit het verhuurresultaat, wordt er nog eens € 179 miljoen afgelost met het geld dat beschikbaar komt vanuit de niet daeb tak*. Minder schuld scheelt De Key jaarlijks bijna € 12 miljoen aan rente. Mede dankzij dit voordeel kan De Key de komende jaren haar huurprijzen matigen. In 2016 kreeg een kwart van onze huurders geen huurverhoging. Ook de komende jaren zullen veel huurders geen huurverhoging krijgen. Maar ook het overgrote deel van nieuwe of opnieuw verhuurde woningen krijgt lagere huurprijzen. Vanaf 2017 ligt die huurprijs overwegend lager dan € 629 (prijspeil 2016).

2017 2016 kasstromen

 

 

* Toelichting op de scheiding daeb van niet daeb
Subsidies mogen niet ten goede komen aan vrije sector huurwoningen, koopwoningen of bedrijfruimten (= niet daeb). Om dat te voorkomen moeten corporaties dit soort vastgoed binnenkort afscheiden van haar sociale huurwoningen (= daeb). Het niet daeb bezit van De Key is ca 1700 woningen. Deze worden in de toekomst bij voorkeur verhuurd via woningdelen aan meerdere jongeren tegelijkertijd.

Deel dit artikel: