De overheid bepaalt de maximale huurverhoging

Ook dit jaar bepaalt de Rijksoverheid hoeveel de huren van sociale huurwoningen mogen stijgen. In 2023 is dit maximaal 3,1% of € 25 voor huurders met een lager inkomen. De huur van huurders met een hoger inkomen, mag worden verhoogd met maximaal € 100. Huurprijzen van vrijesectorwoningen mogen met maximaal 4,1% worden verhoogd. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

 

Wet eenmalige huurverlaging 2023
Huurders van een sociale huurwoning met een lager inkomen kunnen in 2023 een huurverlaging krijgen naar €575,03. Bewoners die hiervoor in aanmerking komen, krijgen in mei vanzelf bericht van ons. De huurverlaging gaat dan in per 1 juli 2023. Huurverlaging is ook mogelijk als bewoners later een lager inkomen krijgen. Er wordt dan gekeken naar het inkomen van de laatste zes aaneengesloten maanden. Kijk voor meer informatie op lievendekey.nl/huurverlaging.

Goede en betaalbare woningen

Lieven de Key wil wonen zo betaalbaar mogelijk houden voor Iedereen. Daarom kiest Lieven de Key voor onderstaande verdeling. Huurders met een lage huur ontvangen een hoger percentage huurverhoging dan huurders met een hoge huur. De huurverhoging van huurders die huurtoeslag ontvangen, wordt voor een groot deel opgevangen doordat ze meer huurtoeslag gaan ontvangen. Zo wil Lieven de Key wonen zo betaalbaar mogelijk houden voor iedereen.

 

* We zorgen dat de huur niet hoger wordt dan €808,06
** We zorgen dat de huur niet hoger wordt dan €1.010,08
*** We zorgen dat de huur niet hoger wordt dan €1.131,28

Waaraan besteedt Lieven de Key haar huurinkomsten?

We willen goede en betaalbare woningen, nu en in de toekomst. De huurinkomsten zijn nodig om de woningen van onze bewoners te onderhouden, te verbeteren en energiezuiniger te maken. Dit wordt steeds lastiger, want de kosten voor bijvoorbeeld onderhoud en belastingen stijgen elk jaar. Door een huurverhoging kunnen wij de woningen goed blijven onderhouden en verbeteren. Zo zetten wij de komende jaren grote stappen in de verduurzaming en het verlagen van de energielasten. Voor het verduurzamen vragen we geen huurverhoging aan onze bewoners. Kijk voor meer informatie op lievendekey.nl/onderhoud.

 

Meer weten?

Deel dit artikel: