De overheid bepaalt de maximale huurverhoging

Ook dit jaar bepaalt de Rijksoverheid hoeveel de huren van sociale huurwoningen mogen stijgen. In 2024 is dit maximaal 5,8% of € 25 voor huurders met een lager inkomen. De huur van huurders met een hoger inkomen, mag worden verhoogd met maximaal € 100. Huurprijzen van vrijesectorwoningen mogen met maximaal 5,5% worden verhoogd. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Goede en betaalbare woningen

Lieven de Key wil wonen zo betaalbaar mogelijk houden voor iedereen. Daarom kiest Lieven de Key voor onderstaande verdeling.

 

Huurders met een lage huur ontvangen een hoger percentage huurverhoging dan huurders met een hoge huur. Vorig jaar kregen huurders een huurverlaging naar €575,03 volgens de Wet eenmalige huurverlaging. Daarom kiezen we voor deze groep niet het maximale percentage. De huurverhoging van huurders die huurtoeslag ontvangen, wordt voor een groot deel opgevangen doordat ze meer huurtoeslag gaan ontvangen. Zo wil Lieven de Key wonen zo betaalbaar mogelijk houden voor iedereen.

 

*We zorgen dat de huur niet hoger wordt dan €879,66
**We zorgen dat de huur niet hoger wordt dan €1.099,58
***We zorgen dat de huur niet hoger wordt dan €1.231,52

 

Voor vrije sector kiest Lieven de Key een maximale huurverhoging van 4,4%

AOW-gerechtigden krijgen een huurverhoging van maximaal 3,75%. Dit is gelijk aan de stijging van de AOW in 2024.

Waaraan besteedt Lieven de Key haar huurinkomsten?

We willen goede en betaalbare woningen, nu en in de toekomst. De huurinkomsten hebben we nodig om woningen te onderhouden, verbeteren en om nieuwe woningen te kunnen bouwen. We zetten de komende jaren extra mensen en middelen in voor de verduurzaming van onze woningen. Lieven de Key heeft de ambitie om alle woningen met energielabel E, F of G uiterlijk 2028 verbeterd te hebben. Door ze energiezuiniger te maken, dragen we bij aan het betaalbaar houden van de woonlasten. Dit wordt steeds lastiger omdat de kosten voor onderhoud ieder jaar stijgen. Door een huurverhoging kunnen wij alle woningen goed blijven onderhouden en verduurzamen. Kijk hier voor meer informatie.

Deel dit artikel: