Voor wie is de regeling?

Amsterdamse huurders met een langdurig laag inkomen en een in verhouding hoge (netto)huur komen in aanmerking.

Komt u in aanmerking?

De gemeente verwerkt alle aanvragen van huurders en stuurt deze gegevens door naar De Key. Voor het einde van het jaar ontvangt u van De Key een e-mail of brief waarin staat of u voor de korting 2019 in aanmerking komt, of niet.

Afspraken gemeente, Huurdersvereniging en woningcorporaties

Tot en met 2018 betaalde de gemeente de regeling. Per 1 januari 2019 dragen de woningcorporaties de lasten. De afspraken zijn vastgelegd in de regeling Passende huur die onderdeel is van het Woonlastenakkoord.

Meer informatie

Op de website van de gemeente is meer informatie over de regeling te vinden via:
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/passende-huur/

Deel dit artikel: