De langlopende contracten met NUON belemmeren De Key in haar ambities naar een aardgasloos woningbezit.

Nieuwe wegen

De Key zoekt naar nieuwe wegen om huidige en toekomstige duurzame innovaties mogelijk te maken. Het warmtenet van Nuon – voor zowel de nieuwbouw als bij bestaande woningen – past daar niet in.

De Key is van mening dat verplichte aansluitingen op het Warmtenet door NUON van tafel moeten.Er moet ruimte komen voor mogelijke goedkopere en meer duurzame oplossingen. Met een (verplichte) aansluiting op het (maar beperkt duurzame) warmtenet gooi je de deur voor echte duurzame innovaties voor 25 jaar dicht.

Nieuwbouw

Onze nieuwbouwwoningen zijn klein en energiezuinig. Voor dergelijke woningen zijn vandaag de dag duurzamere alternatieven beschikbaar dan het Warmtenet. Denk aan zonnepanelen, windenergie, geo-thermie, warmte-koude opslag en warmte terugwininstallatie. Het probleem is echter dat er langlopende contract zijn met de NUON die ondanks betere alternatieven ons verplichten nieuwe woningen aan te sluiten op het warmtenet.

Bestaande bouw

Amsterdam moet in 2050 een aardgasloze stad zijn.  Wij vrezen dat er voor de bestaande bouw eenzelfde aansluitplicht komt als voor de nieuwbouw. De Key heeft de Amsterdamse City Deal niet getekend omdat het geen garantie kreeg dat ze daarmee gevrijwaard wordt van een aansluitingsplicht op het warmtenet.

Duurzame ambities

Zowel landelijk als plaatselijk zijn er afspraken gemaakt over het verduurzamen van de corporatiewoningen. De Key heeft zich hieraan verbonden en zoekt samen met andere partijen naar mogelijkheden om hierbij extra te innoveren en  de energietransitie te versnellen.

 

170711-Energietransitie

Illustratie: Programma Energietransitie, Provincie Groningen

Deel dit artikel: