De benodigde 70% instemming onder de bewoners, om dit te kunnen realiseren, werd in de afgelopen periode opgehaald. Het betekent het eerste succes voor Warm Amsterdam, een initiatief van de Amsterdamse woningcorporaties, de gemeente Amsterdam en Vattenfall, om Amsterdam aardgasvrij te maken. De uitgebreide werkzaamheden aan de K-torens starten naar verwachting in 2024.

 

Bewoners namen het initiatief

In 2021 verzochten de bewonerscommissies van de K-torens Lieven de Key om te onderzoeken of de woningen aardgasvrij gemaakt konden worden. Uit het onderzoek dat volgde en waar de bewoners actief bij betrokken werden, kwam stadsverwarming als meest aantrekkelijke optie naar voren, mede vanwege de achterliggende subsidieregeling. Naast stadsverwarming worden de K-torens extra geïsoleerd, om zo een dubbel effect te sorteren: verduurzaming én minder energieverbruik.

 

Samenwerking sleutel tot succes

Na het onderzoek volgde een uitgebreid traject van overleggen en informeren, waarin nauw werd samengewerkt met de bewonerscommissies, stichting Hart voor de K-buurt en stichting !WOON. Rienk Postuma, Manager Ontwikkeling bij Lieven de Key, benadrukt dat deze samenwerking in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het succes. ‘De actie rond de K-torens is een mooi voorbeeld van co-creatie. We hebben het plan samen met de bewoners ontwikkeld en uitgevoerd. Bewoners hebben ons actief geholpen, tot en met het binnenhalen van de benodigde stemmen. We zijn alle partijen daarom ook erg dankbaar en ik hoop van harte dat deze manier van samenwerken navolging krijgt op andere plekken in de stad.’

 

Mijlpaal voor Warm Amsterdam

De behaalde 70% instemming bij de K-torens betekent het eerste succes voor Warm Amsterdam, dat in 2022 van start ging en in de komende jaren duizenden woningen in Amsterdam wil laten overstappen naar stadsverwarming. Programmamanager Carlo Kuiper van Warm Amsterdam over het succes bij de K-torens: ‘Het is een absolute mijlpaal, de eerste Warm Amsterdam-buurt waar draagvlak op zo’n grote schaal is behaald. Een dik compliment aan de bewoners en aan Lieven De Key. Ze hebben de afgelopen jaren veel met elkaar om tafel gezeten. Dat heeft een mooi plan opgeleverd waar bewoners vertrouwen in hebben.’ Andere Warm Amsterdam-projecten lopen momenteel in de Confuciusbuurt, Hakfort Huigenbos en de Wildemanbuurt.

 

In september, als de wettelijke bezwaartermijn is verstreken, hoopt Lieven de Key op zoek te kunnen gaan naar een aannemer voor de werkzaamheden aan de K-torens. De werkzaamheden starten dan naar verwachting in 2024.

Deel dit artikel: