Lieven is met in totaal 1.200 woningen het grootste project binnen het bouwprogramma van De Key”, vertelt Rienk Postuma, manager ontwikkeling bij De Key. “Lieven 6 en 8 zijn met 538 woningen voor studenten en starters het sluitstuk van deze ontwikkeling. Bewoners kunnen straks gebruik maken van een schitterende binnentuin. Daarnaast is er meer dan 200 vierkante meter gereserveerd voor bewoners om elkaar te ontmoeten.”

De Key bouwt dit jaar aan 2.700 woningen in Amsterdam. Stuk voor stuk een kans voor jonge woningzoekenden in Amsterdam en een impuls voor de bouwsector.

Meebouwen voor woonstarters

Gem Bot, directeur van Bot Bouw: “Meebouwen aan een nieuw stuk stad voor woonstarters is een geweldige opgave. Bot Bouw is woonstichting de Key dan ook zeer dankbaar voor deze mooie opdracht en het in ons bedrijf gestelde vertrouwen.”

 

 Naast De Key en Bot Bouw werd er ook gesproken door Ronald Mauer (dagelijks bestuurder Amsterdam Nieuw-West), Pim Köther (KENK Architecten) en Jelle Heij (bewoner en communitybuilder Lieven 1 t/m 5)

Bouwen aan de toekomst

Met Lieven geeft De Key straks in totaal 1200 woonstarters een kans hun toekomst op te bouwen in Amsterdam. De woonplek wordt zo ingericht dat bewoners en buurtbewoners elkaar makkelijk ontmoeten en een netwerk kunnen opbouwen. Zelfbeheer door bewoners en initiatieven van (buurt)bewoners staan hier centraal. De eerste woonstarters wonen hier sinds 2017. In 2019 gaf De Key bijna 400 sleutels uit aan starters, studenten en kunstenaars.

Lieven komt onder andere tot stand met BOT Bouw, KENK Architecten en Adams Bouwadviesbureau. Stuk voor stuk partijen die al jaren betrokken zijn bij vele projecten van De Key.

Deel dit artikel: