Op donderdag 12 november 2020 organiseert de Gemeente Amsterdam dit interactieve online evenement vanuit Pakhuis de Zwijger. Wethouder Wonen en Bouwen Laurens Ivens leidt de avond in.

In gesprek met jongeren

Jongeren en professionals gaan met elkaar in gesprek over verschillende thema’s over het jongerenhuisvestingsbeleid. Vanuit huis kunnen jongeren met discussies, vragen en stellingen laten weten wat zij vinden over thema’s als huurrechten, woonruimteverdeling, woonwensen en woonconcepten. Ook vindt de kick off van het Jongerenpanel plaats. Dit panel adviseert de komende jaren de deelnemende partijen gevraagd en ongevraagd over de kansen voor jongeren op de Amsterdamse woningmarkt.

Geef ook jouw mening

Laat ook jouw mening horen en meld je aan op de website van Pakhuis de Zwijger.

[update 16-11-20]
Kijk de Woontop over jongerenhuisvesting terug:

Deel dit artikel: