Woonstarter

Sinds 1945 huisvest De Key studenten. Die doelgroep kennen we dus goed, en daarin werken we ook veel samen met vele andere studentenhuisvesters. Maar Nederland kent slechts twee gespecialiseerde corporaties voor jongeren. Dat zijn de SJHT en De Key. Veel kennis over de woningbehoefte van jongeren is er dus niet. Langzaam breidt De Key ook die kennis uit. Bijvoorbeeld met ons recente segmentatieonderzoek.

En er loopt meer kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Op basis daarvan zijn onderbouwde beleidskeuzes te maken en kunnen nieuwe woon- en beheerconcepten worden ontwikkeld. Bruikbaar in zowel de nieuwbouw als in de bestaande woningvoorraad.

 

Veerkracht

Veerkrachtige buurten zijn buurten die kwetsbare huishoudens kunnen opnemen zonder dat de leefbaarheid hieronder leidt. De actualiteit van dit vraagstuk is groot. Het Rijk en gemeenten gebruiken corporatiewoningen steeds meer als dumpplaats voor kwetsbare bewoners. Fijn dat kwetsbare mensen een huis krijgen. Maar als het gaat om verwarde mensen, kan de overlast voor de buurt en de buren te erg worden. Je zal er maar naast wonen! Er zijn grenzen aan het opnamevermogen van onze woningcomplexen. Daarop kunnen sturen, vraagt om meer inzicht in ontwikkelingen in woningcomplexen en de omliggende buurten.

 

De samenhang

De thema’s ‘woonstarters’ en ‘veerkracht’ zijn afzonderlijk al interessant en van belang. Maar voor De Key is de samenhang minstens zo belangrijk. Wat kunnen jongeren en studenten bijdragen aan de veerkracht van een wijk? Hoe kijken de zittende bewoners aan tegen woonstarters? Kunnen deze twee groepen wat voor elkaar betekenen? Wat moet De Key faciliteren? En waar moet De Key samenwerken met de gemeente of ‘dijken opwerpen’ tegen ongewenste interventies?

Kenniscentrum online

Met relevante onderzoeken verzamelt het Kenniscentrum van De Key informatie over maatschappelijke kwesties en beleidskeuzes. Het zorgt voor coördinatie en beheer van onderzoeksgegevens, het geven van adviezen en het delen van onderzoeksresultaten binnen en buiten De Key.

Alles valt te volgen op de website van het kenniscentrum. Binnenkort staan daar ook de resultaten op van het bewonersonderzoek dat eind 2020 is uitgevoerd onder onze huurders. Maar ook interessante externe publicaties zijn er te vinden.

 

Dynamiek van de stad

Om als corporatie mee te bewegen in de dynamiek van de stad, is meer kennis noodzakelijk. Met het kenniscentrum krijgt onderzoek een prominentere plaats bij De Key. In de week van mijn vertrek is dat een mooie laatste boodschap in mijn blog.

Deel dit artikel: