[update 15-6-2016]: We hebben kennis genomen van de standpunten van de politiek. Dit nemen we mee in ons gesprek met onze huurderskoepel Arcade en het gesprek met de wethouder.  Op basis van deze gesprekken nemen we een beslissing over de proef.

Momenteel werkt De Key  aan een adviesaanvraag voor haar huurderskoepel Arcade. In de adviesaanvraag stellen we  voor om in studentencomplexen te experimenteren met het toestaan van vakantieverhuur.

Stapje voor stapje

In dit experiment  willen we  voor 30 dagen vrijstelling geven op het verbod op onderhuur als het gaat om vakantieverhuur  conform de voorwaarden die de gemeente stelt aan vakantieverhuur. Als er sprake blijkt van overlast, kan de toestemming weer worden ingetrokken. We doen het stapje voor stapje en in nauw overleg met de bewoners.

Pilot

De proef moet uitwijzen op welke manier vakantieverhuur mogelijk zou zijn.  We  starten overzichtelijk en kiezen voor een pilot in studentencomplexen, omdat dit een relatief gemakkelijk te controleren omgeving is.   Naar verwachting kunnen we aan het einde van het jaar met de proef starten.

Behoefte

Het verhuren van een sociale huurwoning aan toeristen mag niet. De Key signaleert echter een behoefte onder haar huurders en vraagt zich af waarom huurders met een kleine portemonnee in een sociale huurwoning geen gebruiken zouden mogen maken van vakantieverhuur. Kopers krijgen tenslotte ook subsidies bijvoorbeeld in de vorm van de hypotheekrenteaftrek.

De Key voert het gesprek met de diverse partijen over de mogelijkheid om vakantieverhuur toe te staan.

Let op!

Zolang er geen uitsluitsel is over de proef en de resultaten blijft het verhuren van een sociale huurwoning aan toeristen (AirBnB) niet toegestaan.

Links:

Wethouder Ivens: ‘Airbnb in sociale huurwoning onwenselijk’

Van der Laan krijgt geen steun voor AirBnB in sociale huurwoning

Van der Laan: ‘Ook sociale huurwoning op AirBnB

De Key staat AirBnB toe in sociale huurwoningen

 

Deel dit artikel: