In de huidige contouren van de aankomende Warmtewet 2.0 wordt het vergroten van diversiteit op de warmtemarkt volgens de warmtecoalitie onmogelijk gemaakt. Door onder andere de ontwikkeling van open netten mogelijk te houden en warmte-coöperaties te stimuleren kan de ontwikkeling van echt duurzame warmtenetten versneld worden.

Maak diversiteit mogelijk

De grootschalige aanleg van warmtenetten kan alleen slagen als gemeenten en burgers achter de plannen staan. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit binnen de voorgestelde contouren van de nieuwe Warmtewet 2 gaat lukken. Het huidige ontwerp van de wet beperkt de toekomst van de warmtevoorziening door een model uit het verleden toe te passen. In de contouren van de Warmtewet wordt namelijk een verplichting gesteld voor integraal verantwoordelijke warmtebedrijven, zelfs met een aanwijzing voor tientallen jaren. De warmtecoalitie stelt dat dit niet bijdraagt aan het creëren van draagvlak en duurzaamheid en innovatie in de weg staat.

 

Ruimte voor initiatieven

Via haar manifest vraagt de coalitie de Tweede kamerleden niet te kiezen voor een one size fits all model van integrale warmtebedrijven, maar juist om diversiteit in de warmtemarkt mogelijk te maken. Het is van belang dat de nieuwe Warmtewet ruimte geeft aan initiatieven van energie-coöperaties, kleinschalige en open warmtenetten stimuleert, en gebruik maakt van de kennis en ervaring van alle partijen die actief willen zijn in de warmteketen. Concreet betekent dit dat er geen verplichting gesteld moet worden voor warmtebedrijven om zogenaamd integraal verantwoordelijk te zijn. Op deze wijze kan de benodigde opschaling van warmtenetten gerealiseerd worden mét lokaal draagvlak. Publiek en private partijen staan klaar om dit samen te organiseren, maar dan moet de wet dit wel mogelijk maken.

‘Open’ warmtenetten

Op dit moment ziet de coalitie steeds meer succesvolle ‘open’ warmtenetten, netten in nieuwe samenwerkingsvormen en warmtenetten in coöperatief bezit die op enthousiasme kunnen rekenen. Juist in deze fase van de warmtetransitie moet er daarom volop ruimte geboden worden voor deze ontwikkelingen. Het faciliteert meer marktwerking, betrokkenheid en meer keuzevrijheid. Dat leidt volgens de coalitie tot de noodzakelijke stimulerende concurrentie, versnelling van de uitrol en uiteindelijk kostenreductie van duurzame warmtenetten.

 

 

De warmtecoalitie bestaat uit 31 partijen en vertegenwoordigt de volle breedte van de maatschappij van private partijen, lokale overheden, netwerkbedrijven, woningcorporaties, warmte-coöperaties, milieu partijen, tot bewonersverenigingen. Via dit manifest vragen wij de politiek niet te kiezen voor een one size fits all model van slechts integrale warmtebedrijven, maar juist om diversiteit in de warmtemarkt mogelijk te maken en te zorgen voor een echte versnelling.

 

Deel dit artikel: