Met de resultaten kunnen wij beter inspelen op de behoefte en ervaringen van onze bewoners in bijvoorbeeld renovatie-, nieuwbouwprojecten en dienstverlening.  De belangrijkste resultaten hebben we samengevat in het onderzoeksrapport “Wat vinden onze bewoners”.

 

 

Een schat aan informatie

In 2022 wonen in onze 30.000 woningen zo’n 51.000 mensen. Sommige kennen we goed, vooral als ze actief zijn in de buurt of als we er over de vloer komen vanwege werkzaamheden. Maar van het grootste deel van de bewoners weten we relatief weinig. Het bewonersonderzoek brengt daar verandering in en biedt een schat aan informatie. Informatie over de tevredenheid met hun woning, hun buurt en onze dienstverlening, over hun wensen om te verhuizen en hun mening over verduurzaming en over hun leeftijd, inkomen en achtergronden.

 

Wat vinden onze bewoners?

Hoe tevreden onze bewoners gemiddeld zijn over hun woning in zijn geheel is onveranderd ten opzichte van 2020. Wel is er iets veranderd in wat onze bewoners zouden willen laten aanpakken in hun woning. In 2022 is isolatie tegen kou nieuw in de top 3 van wat bewoners zouden willen laten verbeteren.

 

Dat isolatie tegen kou belangrijk is voor onze bewoners is ook terug te zien in hoe goed onze bewoners kunnen rondkomen. Meer dan de helft van de bewoners kan niet (7%) of nauwelijks rondkomen (58%). Een deel van de bewoners geeft aan dat zij met hun inkomen de huur als (te) hoog ervaren. Vaker nog wordt aangegeven dat zij de energielasten als (te) hoog ervaren. Lieven de Key gaat de komende jaren flink investeren in het verbeteren van de energielabels van de woningen die nu een slecht energielabel hebben, zodat het energieverbruik verlaagd kan worden.

De tevredenheid over de buurt waar onze bewoners in wonen is gemiddeld iets toegenomen ten opzichte van 2020. Bewoners ervaren over het algemeen minder overlast dan in 2020. De grootste positieve veranderingen zijn te zien in overlast door buren en overlast door vervuiling, maar vervuiling blijft de grootste overlast geven in de meeste buurten. Wij gaan hierover in gesprek met de gemeente.

 

Bewonersonderzoek tweejaarlijks herhaald

Informatie over onze bewoners, hun behoeften en hun ervaringen is ontzettend belangrijk. Door het onderzoek iedere twee jaar te herhalen kunnen wij de ontwikkelingen, behoeften en ervaringen van onze bewoners volgen. Deze informatie kunnen wij meenemen bij het maken van keuzes in ons beleid, in renovatie- en nieuwbouwprojecten en voor onze dienstverlening. Daarnaast kunnen wij aan de hand van deze informatie ook volgen welk effect bepaalde keuzes hebben gehad.

 

Meer lezen over onze bewoners en wat zij vinden?

Lees dit in het bewonersonderzoek van Lieven de Key: Wat vinden onze bewoners? Onderzoeksrapport 2022

Deel dit artikel: