Dinsdag 13 april 2023 was het jaarlijkse kennisevent Liever Amsterdam.  En ook nu weer bleek hoe urgent en complex de situatie is en hoe belangrijk het is om samen tot nieuwe oplossingen te komen. De belangrijkste uitkomsten van deze avond hebben we gebundeld.

Impact op de Amsterdammer

Tijdens Liever Amsterdam maakten Jaap Draaisma, onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam, en Karen Kruijthof, Raad van Bestuurslid bij het Amsterdam UMC, duidelijk dat jongerenwoningen ook noodzakelijk zijn voor de stad Amsterdam. Jaap Draaisma benadrukte dat als er geen plek is voor jongeren dit zijn littekens achterlaat op de arbeidsmarkt. Met name bij cruciale beroepen zorgt dit voor penibele maatschappelijke situaties voor Amsterdammers. Zo leiden personeelstekorten tot minder kwaliteit van het onderwijs en minder handen aan het bed in de zorg. En dan hebben we het nog niet eens over de technische beroepen, terwijl Amsterdam voor een immense bouw- en duurzaamheidsopgave staat.

 

Karen Kruijthof van het Amsterdam UMC: “Het Amsterdam UMC telt 17.000 werknemers en wonen verspreid door heel het land. Met een landelijk CAO en ongelijke verdeling van de woonkosten -in de Randstad betaal je veel meer dan en de buitengebieden- maakt wonen in de buurt van het ziekenhuis tot een dilemma. Zorgpersoneel dat we zo hard nodig hebben, trekt uiteindelijk naar regio’s waar woningen toegankelijker zijn. Wat tot nog meer tekorten leidt. We hebben honderden vacatures open. Banen die noodzakelijk zijn voor een leefbaar Amsterdam.”

Doorstroom

Tijdens Liever Amsterdam maakten zowel de jongeren als professionals nogmaals zichtbaar dat doorstroming op dit moment een essentieel knelpunt is. Ondanks de invoering van het jongerencontract is het moeilijk voor jongeren om woonruimte te vinden en zo hun eerste woonstap te zetten. En na afloop van hun jongerencontract is de volgende stap voor veel jongeren ook een uitdaging. Koop- en vrije sector huur is te duur en er zijn te weinig sociale huurwoningen. Ook jonge gezinnen hebben weinig succes bij het vinden van een passende woning. Dit sterkt Lieven de Key in haar overtuiging om zich in te zetten voor jongerenhuisvesting.

 

Met de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV) wil Amsterdam inzetten op het in gang brengen van de doorstroom lichtte directeur Wonen van de gemeente Amsterdam Henriëtte Rombouts toe tijdens Liever Amsterdam. De aankomende vergrijzingsopgave is daarvoor aanleiding. Door ouderen passend te laten wonen komen de veelal grotere woningen waar zij in wonen vrij voor gezinnen. De verwachting is dat jongeren baat hebben bij de doorstroming van ouderen en gezinnen.

Duivels dilemma

De tijdelijkheid van het jongerencontract is een duivels dilemma laat directeur-bestuurder van Lieven de Key Karin Verdooren weten. “Het is een instrument om meer jongeren kans te bieden op hun eerste woonruimte. Door de vastzittende markt is het moeilijk om dan na vijf jaar weer te moeten vertrekken. Maar als iedereen blijft zitten, dan kunnen geen nieuwe jongeren instromen. Bijbouwen is wat écht nodig is,” aldus Karin Verdooren. De woonstarter is geen uniforme doelgroep. Het gaat om studenten, werkenden en jonge gezinnen met diverse woonwensen. Dat vraagt om passend beleid en passende woonconcepten.

 

Karin Verdooren: “Deelwonen is een van de oplossingen die het verschil kan maken, zoals we voor de woongebouwen Mahonie en Lariks in de Houthaven hebben ontwikkeld. Hier delen drie jongeren een woning waar ze een eigen kamer en badkamer hebben en een woonkeuken delen. Zo helpen we drie jongeren aan woonruimte.”

 

Lieven de Key blijft de komende periode nadrukkelijk onderzoeken hoe we samen met onze partners de doorstroming kunnen bevorderen om zo meer jongeren een kans te bieden.

Inzichten Liever Amsterdam gebundeld

De gezamenlijke zoektocht op Liever Amsterdam naar kleine oplossingen en inzichten zijn verzameld in een boekje. Het zijn kleine stappen in een complexe situatie. De woningmarkt is een puzzel die niet makkelijk is. Want het gaat over een fijne plek om te wonen, maar ook over werken, sociale netwerken en het opbouwen van een bestaan.

 

Bekijk alle inzichten die tijdens Liever Amsterdam zijn gedeeld in dit boekje Liever Amsterdam – Zonder jongeren geen toekomst!

Deel dit artikel: