Lieven de Key kijkt met trots terug op deze periode en naar haar bijdrage in deze ontwikkeling. En kijkt met grote verwachting naar de realisatie van woongebouw Meranti, ons sluitstuk in de Houthaven. 

De Houthaven vanuit drie perspectieven

In deze video vertellen Co Stor (oud-projectdirecteur Houthaven), Rienk Postuma (manager ontwikkeling van Lieven de Key) en bewoner Storm meer over de ontwikkeling van en het leven in de Houthaven en de rol van Lieven de Key daarin. 

 

Verbinden van twee buurten

De Houthaven staat niet op zichzelf. Al vanaf het begin van de ontwikkeling tot woongebied was het de bedoeling om de buurten Spaarndammerbuurt en Houthaven met elkaar te verbinden. Naast Lieven de Key tekenden in 1998 ook Ymere en Rochdale met de gemeente Amsterdam de samenwerkingsovereenkomst Spahout. De planvorming liep echter anders en lag zelfs een tijd stil nadat de Raad van State het bestemmingsplan in 2003 afkeurde. Ondanks deze uitspraak is in de jaren daarna toch veel gebeurd. Zo realiseerde Lieven de Key onder andere 800 tijdelijke studentenwoningen in de Houthaven -ook toen hadden studenten al moeite om betaalbare woonruimte te vinden in Amsterdam- en werd een flink aantal woningen in het kader van de gebiedsaanpak Spaarndammerbuurt verbeterd. Uiteindelijk kwam er een nieuw samenwerkingsplan, waarbij de essentie van het oorspronkelijke idee overeind bleef: een Amsterdams buurt met wooneilanden in het IJ. Met een heel gevarieerd bouwprogramma van sociale huur tot dure koopwoningen. Daarmee draagt het bij aan het principe van de ongedeelde buurt waar ongeacht leeftijd, achtergrond en inkomen iedereen door elkaar moet kunnen leven.    

De functies van de Spaarndammerbuurt en Houthaven

Door de Spaarndammerbuurt te verbeteren werd voorkomen dat dit een achtergestelde buurt werd en de Houthaven een luxe (rijke) nieuwbouwwijk. Een geslaagde inspanning. We zien nu twee buurten die fysiek door een park met elkaar zijn verbonden. Met functies in de buurt die ervoor zorgen dat de bewoners uit beide buurten mengen. Zo heeft de Spaarndammerstraat een winkelfunctie en zijn in de Houthaven zorginstellingen en scholen aanwezig.  

Houthaven: een ongedeelde buurt

De Houthaven is uitgegroeid tot gemêleerde wijk. Dat betekent niet dat iedereen vrienden hoeft te zijn. Maar door de hoge dichtheid vinden er dagelijks op straat op spontane, bijna terloopse manier ontmoetingen plaats. Op schoolplein, bij de speelplekken, op de bruggen over de grachten. Daarbij helpt het dat de wijk verkeersluw is ingericht en fietsers en voetgangers er voorrang hebben. De ervaringen tot dusverre zijn heel positief. Als ook het laatste eiland is bebouwd en de woningen klaar zijn, verdwijnt het bouwverkeer en ligt er een mooi ontspannen woonwijk op een toplocatie in de stad. 

Starten en wonen in de Houthaven

Met Meranti realiseert Lieven de Key 80 sociale huurwoningen voor verschillende huishoudens. Het is het sluitstuk van onze vier sociale nieuwbouwprojecten in de Houthaven: Afzelia, Lariks, Mahonie en Meranti. In Afzelia wonen gezinnen en met de deelwoningen van Lariks en Mahonie krijgen woonstarters de kans om vijf jaar lang in Amsterdam aan hun toekomst te bouwen en te werken aan hun volgende stap. Deze woonstarters zijn met een online matchingtool aan elkaar gekoppeld. Met een totaal van 594 sociale huurwoningen zetten we een belangrijke stap om deze buurt betaalbaar te houden. En sluit het naadloos aan op waar Lieven de Key voor staat: een ongedeelde stad waar plek moet zijn voor iedereen ongeacht leeftijd, inkomen en achtergrond. 

Deel dit artikel: